Bredband via fiber

Harlösa Fiber Samfällighetsförening har som ändamål att bygga, äga och driva ett fibernät i Harlösa. Fiber är snart lika självklart för din fastighet som el, vatten och avlopp.

1000/1000 Mbit/s bredband samt IP-telefoni från 663 kr/mån

Eget ägande

Som samfällighet upphandlar, betalar och äger vi i Harlösa gemensamt vårt eget fibernät.

Bredband via fiber innebär:

  • Sänkt månadskostnad för internet och telefoni.
  • Mycket snabb och störningsfri uppkoppling.
  • Höjning av fastighetsvärdet.
  • Ökat attraktionsvärde för bygden.
  • En framtidssäker kommunikationslösning.
  • Levande landsbygd för dagens och kommande generationer.


Läs mer här