2021-05-19

Informationsblad

Informationsblad som ni har fått från entreprenaden i samband med installation stämmer inte, det var fel version. Ni kommer inte att bli tilldelad en router från Bahnhof. Antingen använder ni egen befintlig router, valfri ny router, eller så beställer ni Bahnhofs router. PDF nedan är den korrekta. För de som behöver råd angående ny router kan med fördel även läsa om ett urval av bra routrar.

Informationsblad (PDF)

2021-03-26

Teknisk utrustning i noden på plats.

Idag kopplade Bahnhof in teknisk utrustning i noden, nu är det ljus i fibern! Det är nu förberett för omnejdens kunder då ni snarast ska kopplas in, tider för installation kommer att bokas upp med er i april-maj. Bahnhof är den leverantör som kommer att leverera internet till Omnejden, 1000 Mbit/s är standard, 10.000 Mbit kostar 299 kr per månad. De fastighetsägare i byn som vill beställa 10.000 Mbit/s från Bahnhof istället för 1000 Mbit/s från Ownit kan göra det nu :-)
Jag har redan fått in ett antal beställningar.
Hör av er till mig om ni är intresserade att byta till 10.000 Mbit/s internet från Bahnhof.
070-567 00 77
ordforande@harlosafiber.se2021-02-04

Tomtgrävningar nu igång.

Tomtgrävningar är nu igång, eftersom det har varit kallt en längre tid har det nu gått tjäle i marken. Grönytor går än så länge att gräva i, hårda ytor kan det vara upp till 25 cm tjäle i just nu. I och med detta kan det bli lite sporadiskt grävande. Vi hoppas att det blir värmare väder snart så att tjälen släpper.

Vid tomtgrävning ar det grov återställning som gäller.
Status:
Kundprojekteringar: 90 av 107 st klara.
Schakt: 22.720 m av 22.920 m klart.
Tomtchakter: 30 av 106 st klara.
Inkopplingar: 0 av 106 st klara.2020-02-11

Vad händer med Omnejdens Fiber?

Det är 9 månader sedan vi skickade ut information om vad som händer angående fiber på omnejden. Det är lång tid, men samtidigt är det inte mycket som hänt under denna tiden om vi räknar bort alla möten, telefonsamtal, mejlkonversationer, m.m. m.m.

Jag ska försöka sammanfatta det kort:
Lånelöfte fick vi från banken, med förbehållet att hela bygget görs i Harlösa Fiber Samfällighetsförenings regi. När Harlösa Omnejds Fiber skickade in ansökan om bidrag till Länsstyrelsen så framgår det att vi senare kommer att ingå i Harlösa Fiber Samfällighetsförening. Representanter för Länsstyrelsen sa då att liknande tillvägagångssätt tidigare har gått igenom, deras uppfattning var att det inte skulle bli några problem.

Vi lade sedan ner mycket energi för att skicka in ansökan om bidrag och när väl beskedet kom blev vi såklart väldigt glada, i Skåne var det 3 st projekt som fick bidrag och vi var den enda föreningen, de andra vara stora entreprenader. Länsstyrelsen hade även fått in väldigt många ansökningar, vilket kändes bra. När vi gjorde ansökan om bidrag ingick vi ännu inte i Harlösa Fiber Samfällighetsförening, vilket vi gör nu i dagarna (Jag har precis fått klartecken från Lantmäteriet).

I samband med ansökan om bidrag gjorde vi också en konkurrensutsatt upphandling på hela entreprenaden. AKEA var den som mötte våra kriterier både när det gäller pris, tillvägagångssätt, resurser osv. Med AKEA har vi nu haft åtskilliga möten efter hand och benat ut hur entreprenaden ska utföras , de står på tårna och vill köra igång.

Problemet är nu att vi inte både kan uppta lån i banken och samtidigt få bidraget från Jordbruksverket. Jag tycker personligen att Jordbruksverket bör ha möjlighet att ändra bidragstagare från Harlösa Omnejds Fiber till Harlösa Fiber Samfällighetsförening, det är väl bara att utannonsera det i tidningar osv. Vi har ju dessutom beskrivit detta i handlingarna i samband med ansökan.

Om bidrag inte är möjligt kommer vi att genomföra projektet ändå, till den ungefärliga kostnad som vi ursprungligen annonserade på ett möte i tidigt skede, runt 600 kr per månad.

Nu förbereder vi allt inför möte med banken för att uppta lån, sen kör vi så det ryker!2019-05-07

2.5 miljoner i stöd från Länsstyrelsen.

Efter hårt arbete har nu Harlösa Omnejds Fiber fått ta del av det stöd som Länsstyrelsen har beviljat till landsbygdens bredbandsutbyggnad i Skåne2019-02-21

Pågående arbete

Som vanligt är det mycket planering för att komma i mål med allt.
Den senaste tiden har mycket tid gått åt för att söka bredbandsstöd från Jordbruksverket, där har vi fått bra hjälp från kommunens samordnare för fiberutbyggnad, mycket information som krävs kan vi inte komma åt på egen hand.

Vi har dessutom haft möte med banken och de ställer sig positiva till ett lånelöfte, det krävs för att söka bredbandsstöd från Jordbruksverket. Förutsättningen för ett lånelöfte är att vi skickar in allt det underlag som banken kräver, det arbetar vi också med nu.

När allt underlaget är inlämnat till banken (typ nästa vecka) ska vi träffa dem igen och får då förhoppningsvis lånelöftet. När det är klart ska vi komplettera vår ansökan till Jordbruksverket med det som krävs. Beslutet om vi får bidrag kommer i slutet på Mars.
Vi håller verkligen tummarna att vi får bredbandsstödet, det kan innebära 2.4 miljoner i bidrag!2018-11-06

Lillaröd

För er som inte har hört det ännu måste vi tyvärr meddela att vi inte kommer erbjuda fiber till boende i Lillaröd. Vi beklagar att vi inte kunnat hålla det vi lovat när det gäller fiber till ert område. Det har dragit ut på tiden på grund av handläggningstiden hos Lantmäteriet. Nu när vi kommit framåt har vi också kunnat få en tydligare kostnadsoffert som visat att det inte är ekonomiskt försvarbart inför övriga medlemmar i Harlösa Omnejds Fiber. Detta blev tydligare av att alla längs den tänkta sträckningen inte skrivit på. Därav har vi beslutat att inte gå vidare med fiber till er i Lillaröd och rekommenderar att ni tar Zitius som leverantör nu när de vill bygga ut i området. Vad vi har förstått så lovar de installation innan mars utgång. Inbetald anmälningsavgift kommer vi givetvis att återbetala.

Sture Eklund
Ordförande Harlösa Omnejds Fiber2018-06-12

Harlösa Omnejds Fiber

Detaljplanering av sträckan längs 104:an (öster om byn) är sedan någon månad tillbaka klar, entreprenören är på gång med att färdigställa detaljplanering över resterande områden samt även offert över hela omnejden. Underlaget vi fick på den första detaljplaneringen är vi mycket nöjda med!

Under tiden har vi diskuterat med markägarna längst sträckan så att vi kan få i ordning markupplåtelseavtalen. När dessa är klara och sträckan är bestämd kan vi söka grävtillstånden hos Trafikverket och Länsstyrelsen.

Lantmäteriet har påbörjat det förberedande arbetet inför förrättningsmötet som kommer hållas i augusti. Kallelse till detta möte kommer att skickas ut av Lantmäteriet senast vecka 29. Vi arbetar hårt med de förberedelser som krävs för att uppta lån i banken, lån är möjligt först efter beslutet på förrättningsmötet har vunnit laga kraft, 4 veckor efter förrättningsmötet. Därefter beställer vi entreprenaden.

Lillaröd
Vi har haft kontakt med Teleservice gällande samförläggning, självklart ska inte 2-3 entreprenörer gräva vid olika tillfällen i området. Då Teleservice verkar vara de entreprenör som helt säkert kommer att förlägga fiber genom Lillaröd (mot Askeröd, för att bygga ett redundant nät), har vi pratat med dem. Teleservice är positivt inställda gällande samförläggning, precis som vi i Harlösa Omnejdens Fiber. Vi bad vår entreprenad att påbörja detaljplanering av Lillaröd så att Teleservice snarast kan planera och lämna pris för samförläggningen till oss.Gällande markupplåtelseavtalen kommer förmodligen Harlösa Omnejds Fiber ta kontakten med fastighetsägarna.

För de som ännu inte har skrivit på medgivande för Harlösa Omnejds Fiber, är det verkligen hög tid att göra det nu. Efteranslutningar kommer tyvärr att bli kostsamma. Kolla gärna med grannar och de ni känner så att alla har skrivit på. Alla ska ha fått informationen men det kan ändå missas.

Nästan alla som ej skrev på i Harlösa by ska nu anslutas i efterhand, dessa har tur eftersom slutjusteringen av samfälligheten inte är klar, annars hade det blivit en betydligt högre kostnad.2018-01-05

Äntligen händer det något!
Här är en uppdatering på styrelsens fortsatta planering av projektet Harlösa Omnejds Fiber, se PDF.

Nyheter Januari 2018 (PDF)

2017-08-14

Vad händer?
Den 27 maj lämnades alla inkomna medgivanden in till Lantmäteriet. Om två veckor har de 4 månader gått som är den tid då ärendet i princip bara ”ligger”. Detta beror på att Lantmäteriet har väldigt hög belastning, inte minst med ärenden kring fiberutbyggnader. Vi kommer att ta kontakt med ansvarig handläggare i slutet av månaden. Förhoppningsvis kommer kallelse till ett förrättningsmöte ca 1 månad därefter. Detta kommer även att utlysas i dagstidningar. Efter förrättningsmötet tar det ytterligare 1 månad innan beslutet får laga kraft. Det är vid denna tidpunkt vi blir kreditvärdiga och kan låna pengar till projektet. Så långt går allt enligt planerna.

Vi har sedan tidigare sammanställt en offerförfrågan (10 sidor) som skickats ut till de entreprenörer som vi anser vara kapabla. Utskicket gjordes redan 19 maj och sista anbudsdagen var 16 juni. Tyvärr fick vi ingen respons under flera månaders tid. När vi väl fick svar visade det sig att de helt plötsligt inte hade resurser tillgängliga till ett sådant här projekt. Den uppfattningen fick vi inte vid inledande möten.

Vi kommer att ta kontakt med en annan entreprenör i nästa vecka, tyvärr visste vi inte tillräckligt om denna entreprenör och har därför inte skickat förfrågan till dem. Vi har genom en kontakt i branschen fått mycket positiv information om dessa samt hur det förhåller sig i Skåne regionen när det gäller totalentreprenader som bygger fiber anläggningar.

Den preliminära tidsplanen kan vi därför inte hålla som ni säkert förstår, det är fler faktorer som spelar in, dels drog insamlingen av medgivande ut på tiden. Även anbudsförfrågan drar nu ut på tiden. Men vi kämpar vidare och hoppas att ni har förståelse för detta.
Vi jobbar oförtrutet vidare för att ni skall få fiber så snart det någonsin går.2017-03-31

Harlösa Fiber expanderar nu Harlösa glesbygd!
Fibernätet i Harlösa by är nu i stort sätt klart, runt 300 hushåll kopplas in. Styrelsen för Harlösa Omnejds Fiber har sedan 15:e februari tagit nya tag med fiber på glesbygden runt Harlösa by.
Många har redan skrivit på och lämnat in det medgivande (avtal) som krävs för att kopplas in.
Nu står det klart vilka sträckor som kommer att byggas. För närvarande gäller den gula sträckan, se karta nedan.

OBS! VIKTIGT ATT NI LÄMNAR IN MEDGIVANDE OM NI VILL VARA MED!
Skriv ut medgivande nedan (på laserskrivare) och lämna i brevinkastet på Lidvägen 5, Harlösa.

På de sträckor som ligger utanför gult stamnät på kartan nedan, kommer vi bara att skicka in de medgivande där det är ekonomiskt hållbart. Se medgivandet även som en intresseanmälan. Vi kommer att meddela er om inkopplingen ej är möjlig. För närvarande ligger månadskostnaden på mellan 400-500 kr/mån. Ju fler som deltar i projektet, dess lägre månadskostnad per hushåll. Vi behöver ta in en anmälningsavgift på 5000 kr för att täcka de löpande kostnaderna för förrättningen hos lantmäteriet. Betalning skall vara oss tillhanda senast 60 dagar efter anmälan. Separat faktura översändes. Anmälningsavgiften gör att banklånet för entreprenaden blir lägre, då blir också amorteringen samt räntekostnaderna lägre.

Informationsblad (PDF)

Medgivande (PDF)

Läs mer om Harlösa Omnejds Fiber nedan.
Harlösa Omnejds Fiber (PDF)

På kartan nedan visar den gula linjen stamnätet där vi förlägger fibern, ytterligare sträckor kan vid intresse läggas till under projektets gång.

= Har lämnat medgivande, bekräftelse samt faktura skickas ut v.16.
= Har EJ lämnat medgivande, endast intresseanmälan. Kommer för närvarande inte att kopplas in.
= Har EJ lämnat medgivande, kommer för närvarande EJ att kopplas in.