Harlösa Fiber Samfällighetsförening

Ekvägen 4
241 64 Harlösa
Tel: 046-616 55
Mobil: 070-567 00 77
Orgnr: 717916-5332
ordforande@harlosafiber.se

Ordförande
Roger Åstrand

Övriga ledamöter
Carina Broman
Lars Jonsson
Rickard Mårtensson
Zoran Trajkovic
Johan Nordfält

Extern revisor
Håkan Ekstrand, Yrev AB

Internrevisorer
Charlotta Pihlemark
Stefan Haggö

Revisorssuppleant
Stig Nissen

Valberedning
Börje Friberg (sammankallande)
Bengt Jönsson


Stadgar (pdf)

Föreningsstämma 2017 (pdf)

Extra föreningsstämma 2018-01-30 (pdf)