Bredband via fiber i Harlösa

Sedan försöket häromåret, att skaffa bredband till Harlösa, har Föreningen Harlösa Fiber nu startats upp för att undersöka vilka alternativ som finns idag.

Föreningen Harlösa Fiber har varit i kontakt med Kraftringen och Teleservice som är några av de möjliga alternativen för oss. Dock föll vårt intresse på helt annat håll - en gemensam samfällighet, på samma sätt som man gjort i byn Bara där man redan har byggt och nu själva äger sitt fibernät.

Genom att själva bygga och äga vårt eget nät kapar vi två led i kedjan (som annars vill ta betalt), internetoperatören och nätägaren. Driften av vårt nät tar experter hand om som i vilket annat fibernät som helst.
Vi som bor i Harlösa kan bygga och äga vårt eget nät, på så vis kommer vi alltid att ha det billigaste och bästa bredbandet via fiber!

För att göra en kostnadskalkyl behöver vi veta hur många som är intresserade och var de intresserade bor i byn. Vi antar till en början ett pris som är baserat på samma förutsättningar som samfälligheterna i Bara, Annehem i Lund.

Installationskostnad: 0 kr (jämfört med 18.000:- för Kraftringen och 15.000:- för Teleservice)
Månadskostnad: ca 400 kr (vid bra uppslutning i byn) tills nätet och grävningskostnaderna är betalda efter ca 12-15 år. Därefter betydligt lägre kostnad.
Hastighet: 1000 Mbit/s
Fast telefoni och bredband ingår i månadskostnaden.
TV - 19 kanaler ingår i basutbudet som kan beställas vid sidan om för 80 kr/månad. Möjlighet finns att även lägga till övriga kanaler både från Canal Digital och Viasat till ordinarie pris.