Rutin för ägarbyte av fastighet ansluten till Harlösa fiber.

Vid försäljning av fastighet som är ansluten till Harlösa fibers nät är det viktigt att meddela detta till ordförande, eller någon annan i styrelsen i Harlösa fiber samfällighetsförening, innan överlåtelsen till de nya ägarna sker.
För att Harlösa fiber samfällighetsförening ska ha rätt uppgifter om fastighetsägare ska kopia på överlåtelseavtalet eller köpekontraktet bifogas tillsammans med övriga kontaktuppgifter som epost adress. Om ägarbytet inte meddelas kommer fakturor med fiberavgiften fortsatt att skickas till tidigare ägaren av fastigheten.


2024-05-08

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2023.

Protokoll (PDF)2024-04-09

Kallelse till Årsstämma

Medlemmarna i Harlösa Fiber Samfällighetsförening kallas härmed till Årsstämma, se pdf nedan.
Plats: Harlösa Byahus, Lidvägen 5.
Datum: Onsdag den 24 april 2024
Tid: 18.00

Kallelse till årsstämma (PDF)

Årsredovisning 2022 (PDF)2023-12-16

Harlösa Fiber tvingas höja månadskostnaden.

Vi i styrelsen beklagar att vi inte hunnit få ut mer information tidigare men vi har alla haft fullt upp. Styrelsen har länge varit underbemannad och har haft svårt att orka med allt. Trots flera uppmaningar att folk ska engagera sig har vi inte fått några fler medlemmar i styrelsen och årsmötena har varit tomma. Därav har vi inte fått till årsmötet 2023 i tid som många konstaterat.

Nu har vi även tyvärr fått göra en akut höjning av avgiften. Den stora anledningen är att förra året ändrade skatteverket moms-reglerna för alla samfällighetsföreningar. Vi har försökt få ihop detta ändå genom att använda det kapital som funnits. Utöver detta har räntorna på lånen ökat vilket förvärrat situationen ytterligare. Vi borde gjort en höjning långt tidigare och gått ut med information om det försämrade läget. Nu blev det istället en akut kris med räkningar som riskerade att gå till kronofogden och Riksbyggen, som ska agera som stöd till styrelsen, bedömde att vi behövde höja upp till dessa nya nivåer för att få en hållbar ekonomi framöver. Enligt stadgarna så är det styrelsen som beslutar om avgiften men att den ska samverkas på årsmötet vilket är planen.

Det är positivt att så många nu är engagerade och vill ta del av styrelsearbetet. Det har länge funnits flera vakanser i styrelsen som inte gått att fylla och vi hoppas på att detta nu löser sig vid nästa årsmöte. De som vill kandidera till styrelsen, meddela gärna detta. Vi välkomnar allt engagemang. Vi försöker få till ett årsmöte så snart som möjligt men även inför ett årsmöte krävs en del arbete och förberedelser. Kallelse kommer gå ut två veckor innan och vi ber att få återkomma om exakt tid. Håll utkik på hemsidan och på facebook. Tills dess kan vi bara beklaga att tidpunkten är illa men att det inte fanns något val som vi kunde se längre.

2023-01-17

Moms på samfällighetsavgift

Skatteverket har ändrat regler gällande moms för samfälligheter.
Nästa faktura är därför justerad för detta.


2022-11-22

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2022.

Protokoll (PDF)2022-10-24

Kallelse till Årsstämma 2022

Medlemmarna i Harlösa Fiber Samfällighetsförening kallas härmed till Årsstämma, se pdf nedan.
Plats: Harlösa Byahus, Lidvägen 5.
Datum: Måndag den 7 november 2022
Tid: 19.00

Kallelse till årsstämma 2022 (PDF)

Årsredovisning 2021 (PDF)2022-05-18

Protokoll extra föreningsstämma 2022.

Protokoll (PDF)2022-05-04

Kallelse till extrastämma

Bakgrund till extrastämma:
Att välja intern revisor

Kallelse (PDF)2021-07-01

Protokoll extra föreningsstämma 2021.

Protokoll (PDF)2021-06-09

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2021.

Protokoll (PDF)2021-06-03

Kallelse till extrastämma

Bakgrund till extrastämma:
Att välja intern revisor samt fastställa debiteringslängd för GA8 (omnejden) för 2021

Kallelse (PDF)2021-05-20

Årsredovisning 2020-01-01 – 2020-12-31.

Årsredovisning 2020 (PDF)2021-05-12

Kallelse till Årsstämma 2021

Medlemmarna i Harlösa Fiber Samfällighetsförening kallas härmed till Årsstämma, se pdf nedan.
Plats: Harlösa Byahus, Lidvägen 5.
Datum: Onsdag den 26 maj 2021
Tid: 19.00

Kallelse till årsstämma 2021 (PDF)2020-06-08

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020.

Protokoll (PDF)2020-05-12

Kallelse till Årsstämma (även omnejden är nu med i samfälligheten)

Medlemmarna i Harlösa Fiber Samfällighetsförening kallas härmed till Årsstämma, se pdf nedan.
Plats: Harlösa Byahus, Lidvägen 5.
Datum: Tisdagen den 26 maj 2020
Tid: 18.00

Kallelse (PDF)

Årsredovisning 2019 (PDF)2019-06-30

Protokoll extra föreningsstämma 2019-06-17.

Protokoll (PDF)


2019-06-03

Kallelse till Extrastämma.

Medlemmarna i Harlösa Fiber Samfällighetsförening kallas härmed till extrastämma.
Plats: Harlösas Byahus, Lidvägen 5.
Datum: Måndagen den 17 juni 2019
Tid: Kl 19.00

Bakgrund till extrastämma: Att välja in 2-4 ledamöter från GA8 (Omnejden) till Samfällighetens styrelse.

Läs mer (PDF)2019-05-07

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019.

Protokoll (PDF)

Stadgar 2019 (PDF)2019-04-17

Årsredovisning 2018-01-01 – 2018-12-31.

Årsredovisning 2018 (PDF)2019-04-10

Kallelse till Årsstämma (Harlösa by).

Medlemmarna i Harlösa Fiber Samfällighetsförening kallas härmed till Årsstämma, se pdf nedan.
Plats: Harlösa Byahus, Lidvägen 5.
Datum: Onsdagen den 24 april 2019
Tid: 16.30

Kallelse (PDF)2019-01-15

Avbrott i fibernätet

Vi behöver byta en stamfiber då den har blivit skadad, 25 hushåll kommer då ej ha tillgång till internet och/eller TV via fibern. Arbetet påbörjas torsdag 17:e och avslutas på fredag 18:e.

Följande hushåll berörs:
Åvägen 6A
Åvägen 6B
Åvägen 8A
Åvägen 8B
Åvägen 10A
Åvägen 10B
Åvägen 12A
Åvägen 12B
Åvägen 12C
Åvägen 14A
Åvägen 14B
Åvägen 16A
Åvägen 16B
Åvägen 18A
Åvägen 18B
Åvägen 20A
Åvägen 20B
Industrivägen 1
Industrivägen 3
Stationsvägen 23
Stationsvägen 25
Industrivägen 5
Dressinvägen 4
Stationsvägen 19
Stationsvägen 212018-11-26

Felaktigt utskickade avier

Du har felaktigt fått två avier skickade till dig den här månaden. I sidhuvudet på avierna finns två datum - Avidatum och Utskriftsdatum. De felaktiga avierna har utskriftsdatumet 2018-11-19. Det innebär att avier med utskriftsdatum 2018-11-19 ska kastas och inte betalas. Om du redan har betalat dubbelt så kommer vi att betala tillbaka pengarna utan att du behöver göra något. Om du har autogiro så har du också fått två avier men avgiften kommer bara att dras en gång. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Med vänlig hälsning Mikael Gustafsson Chef kundservice (Riksbyggen)2018-05-10

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018.

Protokoll (PDF)2018-04-17

Årsredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31.

Årsredovisning 2017 (PDF)2018-04-10

Kallelse till Stämma.

Medlemmarna i Harlösa Fiber Samfällighetsförening kallas härmed till stämma.
Plats: Harlösas Byahus, Lidvägen 5.
Datum: Tisdagen den 24 april 2018
Tid: Kl 18.00

Läs mer (PDF)2017-12-29

Kallelse till Extrastämma.

Medlemmarna i Harlösa Fiber Samfällighetsförening kallas härmed till extrastämma.
Plats: Harlösas Byahus, Lidvägen 5.
Datum: Tisdagen den 30 januari 2018
Tid: Kl 18.00

Läs mer (PDF)2017-08-24

Totalentreprenör i konkurs.
För ett par veckor sedan kom till vår kännedom att FNC Projekt AB, som var vår totalentreprenör, gått i konkurs. Vi har sedan dess arbetat intensivt i styrelsen med allt vad det innebär.

Styrelsen har sedan tidigare tagit kontakt med Per Vestman (Advokatbyrån Foyen i Malmö) gällande ärendet om att bryta kontraktet med FNC samt att utnyttja den moderbolagsgaranti vi har. Nu får vi ytterligare hjälp med alla de frågor som uppkommer efter konkursen av FNC.

Vi håller ett möte med Svevia den 1:e september, där går vi igenom alla de besiktningsanmärkningar som ska åtgärdas när det gäller återställning av asfalt m.m. Arbetet kan enligt Svevia sättas igång i början av oktober. Svevia utför detta samtidigt som de gör redan inplanerat arbete åt Harlösa Vägförening.

Vi kommer inom kort även hålla ett möte med PEAB gällande de fåtal medlemmar som ännu inte blivit inkopplade, de har självklart högsta prioritet. De som i efterhand skrivit på medgivande om att ingå i samfälligheten kommer att kopplas in därefter. Förutom åtgärder med resterande anslutningar kommer PEAB även att åtgärda de besiktningsanmärkningar som vår besiktningsman dokumenterat på entreprenadens tekniska del.

När samtliga medlemmar är inkopplade kommer vi att betala ut den schablonersättning som vi tidigare utlovat, gäller ej de som i efterhand anslutit sig till samfälligheten.2017-07-01

Schablonersättning
Styrelsen har beslutat att betala ut schablonersättning till de fastighetsägare där inkoppling av fiber har dröjt. Ersättningen räknas fr.o.m. 2017-02-01 och fram tills den dagen inkoppling sker. Beloppet är 300 kr/månad som motsvarar en ungefärlig skillnad mellan xDSL-kostnad och de 140 kr samfälligheten hade debiterat om inkoppling skett.2017-04-11

Kallelse ordinarie stämma 2017
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsstämman för Harlösa Fiber Samfällighetsförening.
Tid: 2017-04-26 kl 18:00.
Plats: Byahuset i Harlösa.

Dagordning (PDF)

Årsredovisning, revisionsberättelse (PDF)

Månadsdebitering (PDF)2017-03-31

Harlösa Omnejds Fiber
Harlösa Fiber expanderar nu till Harlösas glesbygd.

Läs mer här!

På kartan nedan visar den gula linjen stamnätet där vi förlägger fibern, ytterligare sträckor kan vid intresse läggas till under projektets gång.

= Har lämnat medgivande, kommer att kopplas in.
= Har EJ lämnat medgivande, endast intresseanmälan. Kommer för närvarande inte att kopplas in.
= Har EJ lämnat medgivande, kommer för närvarande EJ att kopplas in.
2017-03-20

Faktura från Riksbyggen
I dagarna skickas fakturor ut till alla hushåll som är medlemmar i Harlösa Fiber.

De hushåll som har aktiverade tjänster och som tidigare redan har mottagit en faktura, löper nu de fasta kostnaderna på sammanlagt 410 kr/mån. Ni får 3 separata fakturor gällande februari, mars och april.

De hushåll som nyligen har aktiverat sina tjänster får också 3 separata fakturor.
Första fakturan avser retroaktiv aktiverade tjänster och samfällighetsavgift.
Retroaktivt aktiverade tjänster beräknas per dag första månaden, därefter 140 kr/mån.
Den retroaktiva samfällighetsavgiften (270 kr/mån) räknas fr.o.m. september 2016.

De hushåll som ännu inte har aktiverat sina abonnemang eller som ännu inte är inkopplade får även de 3 fakturor. Första fakturan avser den retroaktiva samfällighetsavgiften, övriga fakturor avser samfällighetsavgiften á 270 kr/mån. När ert hushåll aktiverat tjänsterna kommer avgifter för detta att adderas på nästa utskick av fakturor.

Sista betalningsdag är den 30:e i varje månad.

Angående den retroaktiva samfällighetsavgiften behöver samtliga medlemmar för rättvisans skull betala denna från samma tidpunkt, vi valde september 2016 då perioden ligger någonstans i mitten av entreprenaden.

Eftersom entreprenaden har dragit ut ordentligt på tiden har detta medfört mycket extra arbete när det gäller bl.a. faktureringen, dessutom har det krävt ett rent detektivarbete för att utröna vilka som verkligen är inkopplade samt att den fysiska adressen stämmer. En handfull medlemmar har även skrivit fel adress i samband med aktiveringen av abonnemang.

Vid frågor ringer eller mejlar ni:
Roger Åstrand
046-61655
070-567 00 77
ordforande@harlosafiber.se


2017-03-12

Information om Fiber på Nejden!
Nu när Harlösa näst intill är färdigt och arbetsbördan har minskat något, går vi vidare stenhårt med nejden. Två personer från ”Harlösa Fiber Samfällighetsförening” och två eldsjälar från nejden har gått ihop och bildat föreningen ”Harlösa Omnejds Fiber”.

Läs mer i PDF nedan.
OBS! DETTA UTSKICK HAR DELATS UT TILL ALLA BERÖRDA.

Om ni vill kan ni redan nu skriva ut medgivandet för påskrift. Medgivandet lämnas personligen på ett av informationsmötena eller i brevlådan i Harlösa Byahus (Lidvägen 5).

Harlösa Omnejds Fiber (PDF)2017-01-17

Faktura från Riksbyggen
Idag har majoriteten av de fastighetsägare som är med i samfälligheten fått fakturor för fibern via Riksbyggen, som vi köpt faktureringstjänsten från.

Förklaring av de olika raderna:

Installerade tjänster
Detta avser bygget och är 270 / månad.
Vi börjar räkna fr.o.m. september månad, gäller alla.

Aktiverade tjänster
Summan avser bredbandstjänster 140 kr / månad, dock ej TV eller samtalsavgifter som skickas från Ownit eller annan vald leverantör. Den retroaktiva summan räknas ut genom att vi summera antal dagar ni har haft tjänsterna aktiverade första månaden. Sen multiplicerar vi det med den dagsavgift respektive månad har beroende på antal dagar i månaden.
Fakturorna kommer i fortsättningen att skickas varje kvartal, bestående av 3 fakturor a 410 kr (270 kr + 140 kr).
Formuleringen blev fel, tyvärr fick vi inte se ett utkast på fakturan innan de skickades. Formuleringen ändrar vi på till nästa utskick.


2017-01-05

Vad händer?
Idag är 150 hushåll uppkopplade via fibern, ca 100 hushåll saknar fiberkoppling av olika skäl.
Ca 40 hushåll av dessa 100 består av BRF och hyresvärdar, de kopplas in efterhand som deras interna nät är färdigställt.

De resterande ca 60 hushåll som kvarstår är ej uppkopplade p.g.a. något av följande:
Ett markskåp där fibern ej är svetsad - 36 st.
Inblåst fiber fungerar ej, behöver blåsas om - okänt exakt antal.
Tjänstefördelare fungerar ej, behöver bytas ut - okänt antal, fibern behöver mätas först.
Fastighetsägaren har fungerande koppling men ej aktiverat abonnemanget - okänt antal.

Ovan ca 60 hushåll kommer att åtgärdas under vecka 2.
Ett antal av dessa behöver bokas upp för diverse åtgärder, förslag på datum skickas vecka 3 med en veckas framförhållning. Om ni inte själva kan vara hemma, se till att någon annan är det.

Senast vecka 4 kommer de sista förutom möjligtvis BRF och diverse hyresvärdar att kopplas in.

Januari 16 håller vi nästa byggmöte, mer information kommer efter det.


2016-11-23

Felanmälan
De som har tjänstefördelaren installerad och saknar koppling till internet, mejla namn, gatuadress och telefonnummer till ordforande@harlosafiber.se. Vi vidarebefordrar denna lista till entreprenaden som kommer att felsöka snarast.

Aktivera
Har ni gröna lampor på tjänstefördelaren följer ni de anvisningar som Ownit tidigare har skickat ut. Ni kan även ringa dem på 08-52507300, OBS! Bara om ni har gröna lampor på tjänstefördelaren! Se bild nedan.2016-10-03

Andra bredbandskollen!

1000 Mbit/s är en otrolig hastighet, det kräver mycket av datorn för att nå dessa hastigheter. Många datorer säljs idag med kapacitet på endast 100 Mbit/s. Så här ser det ut när allt stämmer :-)2016-09-21

Första bredbandskollen!

Nu är de första hushållen inkopplade, här är ett första mätresultat. Vi inväntar fler, inte många som har datorer som klarar av den höga hastigheten dock :-)2016-09-16

Förbeställning

Det går nu att göra föranmälningar av tjänster om så önskas, ni kan även göra det samma dag ni får fibern installerat genom att ansluta till tjänstefördelaren. Avvakta gärna tills ni har fått datum för den slutliga installationen, så att ni inte gör några förhastade val.
Förbeställ här

2016-09-09

Lägesrapport

Vecka 37 kommer noden aktiveras och vara redo att leverera supersnabbt internet till våra kommande anslutningar. Zon 1 (Grön) kommer att få brev med datum och tid för den slutliga installationen inomhus. Enligt tidsplanen är de ca 1 månad efter, jag vet dock att de kämpar hårt för att jobba ikapp. 1 månad känns som en minut på min fiber-klocka :-)

Se Zoner här2016-09-01

Tilläggsinstallationer

För er som önskar tilläggsinstallationer i hemmet kan vi tipsa om dessa två företag. Blacklink Networks AB och Installationscompaniet. Läs mer om vilka tjänster de erbjuder i nedan PDF filer.

Installationscompaniet Blacklink Networks2016-08-09

Blåsning av fiber!

Daniel från Blacklink Networks AB blåser 192 fiber till ett av markskåpen. Stamnätet ska blåsas först, sen blir det svetsning av fiber till all utrustning i noden. Därefter påbörjar de inkoppling till de första fastighetsägarna! :-D

Se fler bilder


2016-08-07

Lägesrapport

Nu ligger det slang till fibern i mer än halva byn. På måndag (vecka 32) kommer Nemi Syd AB att påbörja schaktning utmed 104:an. Blacklink Networks AB kommer samma vecka att påbörja både blåsning och svetsning av fiber till nod och markskåp. FNC skickar snarast ut information om ett andra hembesök och då ska inkoppling påbörjas i Zon 1. Inför inkopplingen får ni mer information från Ownit angående tjänster.

Sidan om de olika TV-tjänsterna är uppdaterad med mer information, klicka här.

Kartan nedan visar schaktningen och zoner, den uppdateras ett par gånger i veckan.2016-07-09

Noden på plats!

Igår sattes noden på plats, hjärtat i hela fibernätet. Här kommer två fiber från varje hushåll att sammanstråla. Vår nod kommer att ha en direkt koppling till Ownits kärnnod i Lund. Efter ett samtal till låssmeden var även låset på plats, och det inom en timme! Tack AS Låsservice AB i Eslöv!

Se fler bilder


2016-06-05

Vepor på plats!

Tack vare vänliga fastighetsägare hade vi möjlighet att sätta upp våra vepor, vi kan inte förneka att vi allt känner oss lite stolta! :-) Imorgon kommer vi att stå och informera på Harlösadagen, kom gärna förbi om ni har frågor.

Se fler bilder


2016-06-01

Ansvar under och efter byggtiden

Att tänka på när det gäller ansvar under och efter byggtiden. Fiberkabel som grävs av på egen mark ansvarar fastighetsägarna själva för, det är också viktigt att denna information förs vidare till en eventuell ny fastighetsägare. När hela anläggningen är inmätt och klar kommer vi att lägga ut ritningarna på hemsidan.

2016-05-30

Schaktningen har startat!

Plötsligt dyker enterprenören upp två dagar tidigare än utsatt tid och börjar schakta, 200 meter blev det.
Det är en märklig känsla att se våra slangar ligga i Harlösas jord efter all denna planering, man tror knappt sina ögon! :-D

Se fler bilder

2016-05-16

Tidsplan

Här är tidsplanen för installation i hus som vi har fått från entreprenören. Tjänsterna aktiveras efter hand och vi ber om att får återkomma med specifika datum inom ett par veckor.

Tidsplan (PDF)


2016-05-09

Protokoll Extra Stämma 2016

Protokoll (PDF)


2016-04-28

Samfälligheten upptar lån i Sparbanken Skåne

Så här mycket papper krävs för att ta ett lån till vår samfällighet :-)
Äntligen är lånet klart och ännu ett kryss i vår handlingsplan!

Nu ska det hållas startmöte med projektledare från både FNC (entreprenör) och Ownit (tjänsteleverantör). Därefter sätts spaden i marken den 13/5 enligt den preliminära tidsplan vi har fått.

Vi återkommer snarast med komplett tidsplan samt översiktskarta.


2016-04-11

Kallelse extra stämma (gäller Harlösa by)

Vi kallar till extra stämma 25/4 kl 19:00 i Harlösa Byahus. Den främsta anledningen till denna extra stämma är att vi ska besluta om det belopp som ska uttaxeras till samtliga fastighetsägare. Nedan kan ni ladda ned debiteringslängden samt kallelsen med dagordning i PDF format.

Kallelse och dagordning extra stämma 2016 (PDF)

Debiteringslängd (PDF)